roman rem

Rèm roman là thể loại rèm vải may theo kiểu xếp lớp, vì thề khi chọn vải may rèm này